09/08/2020 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc can 4
竹竿 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 11:12

 

Nguyên tác

淇水滺滺,
檜楫松舟。
駕言出遊,
以寫我憂。

Phiên âm

Kỳ thuỷ du du,
Cối tiếp tùng chu
Giá ngôn xuất du,
Dĩ tả ngã ưu.

Dịch nghĩa

Nước sông Kỳ trôi chảy,
Chèo gỗ cối, thuyền gỗ tùng.
Cỡi thuyền như đi ra dạo chơi,
Để tiêu trừ lòng ưu sầu của ta.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cuồn cuộn trôi chảy sông Kỳ.
Chèo bằng gỗ cối, thuyền thì gỗ thông.
Ngồi thuyền ra dạo khắp vùng,
Để cho khuây khoả nỗi lòng nhớ quê.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

du du: dáng trôi chảy.
cối: tên cây, giống cây bách.
tiếp: cây chèo để chèo thuyền lướt tới.

Cùng đồng ý với chương cuối của thiên Tuyền Thuỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Trúc can 4