09/02/2023 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng mà…

Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên - Nguyễn Hữu Hà

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:59

 

Đừng mà
Đừng mà
Đừng mà ai…

Đừng gieo hạt thương nhớ
Kẻo nẩy mầm thương đau
Đừng trồng cây hoa cau
Kẻo hoa rơi trắng thềm

Đừng mà
Đừng mà
Đừng mà em…

Đừng đi qua lối mới
Kẻo lạc mất đường về
Đừng quên chốn làng quê
Kẻo thành người đô hội

Đừng mà
Đừng mà
Đừng mà tôi…

Đừng nhớ chi vội thế
Kẻo lại quên bất ngờ
Đừng đưa em vào thơ
Kẻo hoá thành mộng mị

Đừng mà
Đừng mà
Đừng mà thương…
Đừng mà đau…
Đừng mà quê…
Đừng mà phố…
Đừng mà nhớ…
Đừng mà quên…

Thương đau quê phố nhớ quên
Đừng mà…
       Kẻo lại…
               Chông chênh một đời!
Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ru cho một thuở, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Đừng mà…