20/04/2021 17:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 1
菩薩蠻其一

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 18:23

 

Nguyên tác

風柔日薄春猶早
來衫乍著心情好
睡起覺微寒
梅花鬢上殘
故鄉何處是
忘了除非醉
沈水臥時燒
香消酒未消

Phiên âm

Phong nhu nhật bạc xuân do tảo
Lai sam sạ trước tâm tình hảo
Thuỵ khởi giác vi hàn
Mai hoa mấn thượng tàn
Cố hương hà xứ thị
Vong liễu trừ phi tuý
Trầm thuỷ[1] ngoạ thời thiêu
Hương tiêu tửu vị tiêu

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Gió êm nắng lạt xuân còn sớm
Áo đơn chợt mặc tâm tình đượm
Ngủ dậy lạnh hơi hơi
Hoà tàn trên tóc mai
Cố hương hồn lẽo đẽo
Quên được trừ say rượu
Trầm thuỷ lúc nằm thiêu
Hương tiêu rượu chửa tiêu
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Thứ hương trầm tốt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Bồ tát man kỳ 1