24/06/2021 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (04)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (04)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2018 17:40

 

Nguyên tác

Since my young days of passion—joy, or pain,
Perchance my heart and harp have lost a string,
And both may jar: it may be, that in vain
I would essay as I have sung to sing.
Yet, though a dreary strain, to this I cling,
So that it wean me from the weary dream
Of selfish grief or gladness—so it fling
Forgetfulness around me—it shall seem
To me, though to none else, a not ungrateful theme.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Từ lúc trẻ, say mê, vui thú, khổ đau
Có lẽ tim cha cùng chiếc đàn lỗi nhịp
Trong điệu nhạc, có thể là vô ích
Khi cha thử ca, như trước đã từng ca
Dẫu đề tài buồn thảm, cha vẫn theo
Miễn nó tách cha khỏi giấc mơ yếu đuối
Của nỗi vui hay nỗi buồn ích kỷ
Nó bọc cha trong màn lưới lãng quên
Nó sẽ là, không với ai khác đâu con
Với cha thôi một đề tài thú vị
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (04)