20/06/2024 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Côn Lôn ngục kiến Tây Hồ tiên sinh cảm tác
崑崙獄見西湖先生感作

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2024 22:13

 

Nguyên tác

可憐俱是到崑崙,
彼此參商幾曉昏。
我髮蒼蒼君齒落,
相逢一笑兩無言。

Phiên âm

Khả liên câu thị đáo Côn Lôn,
Bỉ thử Sâm Thương kỷ hiểu hôn.
Ngã phát thương thương quân xỉ lạc,
Tương phùng nhất tiếu lưỡng vô ngôn.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Kiếp tù chung một cõi ven trời,
Hai ngả Sâm Thương cách mỗi nơi.
Tóc tớ bạc phơ, răng bác rụng,
Gặp nhau không nói ngó nhau cười.
Sau khi ra Côn Đảo được ba tháng, Huỳnh Thúc Kháng một hôm gặp lại Phan Chu Trinh, ngạc nhiên thấy bạn rụng mất hai cái răng cửa, còn mình thì tóc đã bạc xoá, hai người ngó nhau cười, Huỳnh cảm xúc và làm bài thơ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Côn Lôn ngục kiến Tây Hồ tiên sinh cảm tác