01/12/2022 14:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc Dương lâu trùng yến Vương Bát viên ngoại biếm Trường Sa
岳陽樓重宴別王八員外貶長沙

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2008 10:58

 

Nguyên tác

江路東連千里潮,
青雲北望紫微遙。
莫道巴陵湖水闊,
長沙南畔更蕭條。

Phiên âm

Giang lộ đông liên thiên lý triều,
Thanh vân bắc vọng Tử Vi diêu.
Mạc đạo Ba Lăng hồ thuỷ khoát,
Trường Sa nam bạn cánh tiêu điều.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Sông lối về đông ngàn dặm triều
Kinh kì bắc ngó cách mây đèo
Đừng bảo Ba Lăng hồ nước rộng
Trường Sa nam ấy lại đìu hiu
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Nhạc Dương lâu trùng yến Vương Bát viên ngoại biếm Trường Sa