19/06/2024 17:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lập đông

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 04/12/2021 00:00

 

Thương cành xót chiếc lá khô
Một cơn gió lạnh vật vờ cuốn đi
Lưng trời mỏi cánh thiên di
Cố hương viễn xứ buồn gì nhớ quên?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Lập đông