06/06/2023 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vẫn nghe

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/05/2021 06:41

 

Vẫn nghe sông chảy,
dưới lớp bùn lầy.
Vẫn nghe chèo thở,
đò sang người đầy.
Vẫn nghe xóm nhỏ,
niềm vui vơi đầy.
Vẫn nghe anh ngỏ,
lời trăng trên vai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Vẫn nghe