18/01/2021 16:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cháy nhà

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 18:00

 

Nửa đêm sực thấy tiếng xa kêu
Ai nấy tung ra, vội vã trèo
Lên nóc nhà tranh nhìn tứ phía
Xa vời tiếng ốc rúc lên theo

Một góc trời khuya sáng đỏ ngời
Quanh đồng tiếng chó sủa inh tai
Mọi người lo lắng nhìn nhau nói:
Làng dưới nhà ai đã cháy rồi!
1944

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Cháy nhà