09/02/2023 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quạnh

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 11:26

 

Ngày lặn vầng dương tắt ủ ê
Đêm lên mây khuất ánh trăng về
Thảng nghe tiếng nhạn rền bi khúc
Hốt vọng âm đời lặng điệu mê
Buồn thấm trời rung mưa đẫm lộ
Sầu dâng đất giẫy nước giăng lề
Canh thâu gió lộng khua đường vắng
Rã rượi sương mờ lẻ bóng lê
22/06/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Quạnh