19/08/2022 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoa bạch mai trên núi điện Bà Tây Ninh

Tác giả: Sương Nguyệt Anh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 06:57

 

Non linh đất phước trổ hoa thần,
Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân.
Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng,
Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân.
Mây lành gió lạnh nương hơi chánh,
Vóc ngọc mình băng bật khói trần.
Sắc nước hương trời nên cảm mến,
Non linh đất phước trổ hoa thần.
Nguồn:
1. Văn học Việt Nam nơi miền đất mới, NXB Văn hoá thông tin, 2003
2. Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945), tập V, quyển 1, NXB Văn học, Hà Nội, 1987
3. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
4. Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 126

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sương Nguyệt Anh » Vịnh hoa bạch mai trên núi điện Bà Tây Ninh