15/04/2021 07:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 85

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2020 19:16

 

Người ba đấng, của ba loài,
Khôn biết chiều[1] hoa nỗi đỏ phai[2].
Tiệc ngọc còn chờ người quý khách,
Mâm son đành đợi kẻ cao tài.
Gươm trời nỡ để tay phàm tuốt,
Búa nguyệt chi cho đứa độc mài.
Mặc [...] nghiêm[3], từ soi thẳm thẳm,
Vàng mười, đúng giá lọ nài ai[4].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Chiều ở đây là chiều hướng của hoa từ lúc nở đến lúc tàn, không phải chiều chuộng.
[3] Nghiêm là giữ đúng phép tắc đạo thường kỷ cương, mặc là lặng lẽ. Có lẽ thiếu một chữ ở giữa.
[2] Khảo dị: “nỗi thắm phai”.
[4] Khảo dị: “lọ rao đi”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 85