21/06/2021 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2018 17:05

 

Chia đôi Khánh Hội mọc mời
Còn dư điếu thuốc rạng ngời chai bia
Dư vang cổ lục bốc tia
Dìm sương tuyết giữa mép rìa hở hang
Chia đôi phương cảo hàng hàng
Này phồn hoa thịnh nọ nàng nàng hoa
Chia đôi điếu thuốc ruột rà
Tầm sưu tuý điệu giang hà sử xanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Chia