19/09/2021 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vi lang tư trực quy Thành Đô
送韋郎司直歸成都

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2015 22:20

 

Nguyên tác

竄身來蜀地,
同病得韋郎。
天下干戈滿,
江邊歲月長。
別筵花欲暮,
春日鬢俱蒼。
為問南溪竹,
抽梢合過牆。

Phiên âm

Thoán thân lai Thục địa,
Đồng bệnh đắc Vi lang.
Thiên hạ can qua mãn,
Giang biên tuế nguyệt trường.
Biệt diên hoa dục mộ,
Xuân nhật mấn câu thương.
Vị vấn nam khê trúc,
Trừu sao hợp quá tường.

Dịch nghĩa

Tôi thoát thân tới được đất Thục,
Gặp được người cùng có bệnh là anh Vi.
Giặc giã đầy trời đất,
Bên sông ngày tháng dài.
Nơi tiệc chia tay, hoa như giục mau sớm,
Ngày xuân mà tóc đều úa.
Xin gửi lời hỏi thăm trúc ở khe phía nam,
Ngọn đã cao vượt tường chưa?

Bản dịch của Phạm Doanh

Thoát thân tới đất Thục,
Cùng bệnh may gặp anh.
Trời đất đầy giặc giã,
Bên sông ngày buồn tênh!
Tiệc tiễn hoa muốn sáng,
Ngày xuân tóc hết xanh.
Trúc suối nam nhờ hỏi,
Ngọn đã vươn khỏi thành?
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Vi lang tư trực quy Thành Đô