21/09/2023 18:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Phan Ung
和番雍

Tác giả: Cát thị nữ - 葛氏女

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2013 21:17

 

Nguyên tác

九天天遠瑞煙沈,
駕鶴驂鸞意已同。
從此三山山上月,
瓊花開處照春風。

Phiên âm

Cửu thiên thiên viễn thuỵ yên trầm,
Giá hạc tham loan ý dĩ đồng.
Tòng thử Tam Sơn[1] sơn thượng nguyệt,
Quỳnh hoa khai xứ chiếu xuân phong.

Dịch nghĩa

Cung trời ở trên cao nhưng tầng mây khói may mắn và hạnh phúc ở dưới thấp,
Đồng ý hãy cùng cưỡi chim hạc, chim loan.
Bay ra miền Tam Sơn, ở đó có trăng sáng,
Có gió xuân trong vườn đầy hoa quỳnh mới nở.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời cao thẳm, mây lành hạ thấp
Đồng ý nào cưỡi hạc cưỡi loan
Cùng bay lên cõi Tam san
Hoa quỳnh đối nguyệt trong làn gió xuân
Phan Ung là một thanh niên đương thời với nữ tác giả họ Cát, đã ngỏ ý cầu hôn với nàng qua bài thơ như sau: "Tằng văn tiên tử trú Thiên Thai, dục kết linh nhân quý đoản tài. Nhược hứa tuỳ quân động trung trú, bất đồng Lưu Nguyễn khước quy lai". Nàng hoạ lại bằng bài này.

[1] Theo truyền thuyết là miền có 3 ngọn núi ngoài biển khơi nơi thần tiên cư trú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cát thị nữ » Hoạ Phan Ung