21/10/2021 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật tức sự
秋日即事

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 09:24

 

Nguyên tác

西風昨夜壓寒枝,
籬菊蕭疏雪未飛。
密雨斜篩紛水面,
孤雲描織遠山眉。
蓮餘殘夏留春帶,
柳徬饒香老翠衣。
啼鳥莫非知我況,
聲聲長動故鄉思。

Phiên âm

Tây phong tạc dạ áp hàn chi,
Ly cúc tiêu sơ tuyết vị phi.
Mật vũ tà si phân thuỷ diện,
Cô vân miêu chức viễn sơn my.
Liên dư tàn hạ lưu xuân đới,
Liễu bạng nhiêu hương lão thuý y.
Đề điểu mạc phi tri ngã huống,
Thanh thanh trường động cố hương ty (tư).

Dịch nghĩa

Đêm qua gió tây xô dạt cành cây
Dậu cúc lưa thưa tuyết chưa bay
Mưa lớn nghiêng đổ khuấy động mặt nước (mặt phấn, mặt sáng)
Mây thưa thêu vẽ tránh xa nét mi xanh (giống như màu núi)
Sen thừa hạ hết dây xuân cũ (sót)
Liễu tựa nhiều hương áo biếc xưa
Chim khóc chẳng ai không hiểu tình cảnh của mình
Từng tiếng dài khuấy động tấm tình quê.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đêm qua lành lạnh gió tây về,
Dậu cúc đìu hiu tuyết chửa đi.
Mưa nặng sông chia mờ vẻ mặt,
Mây trơ non thẳm vẽ đường mi.
Sen tàn hạ cuối dây thơm sót,
Liễu ngả xuân thừa biếc áo che.
Chim hót nỗi mình chăng có thấu?
Lời lời dài đọng nỗi lòng quê.
Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
2. Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423), Thư viện quốc gia Việt Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Thu nhật tức sự