11/08/2022 21:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong Lạc đình du xuân kỳ 3
豐樂亭遊春其三

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 02:39

 

Nguyên tác

紅樹青山日欲斜,
長郊草色綠無涯。
遊人不管春將老,
來往亭前踏落花。

Phiên âm

Hồng thụ[1] thanh sơn nhật dục tà,
Trường giao thảo sắc lục vô nha.
Du nhân bất quản xuân tương lão,
Lai vãng đình tiền đạp lạc hoa.

Dịch nghĩa

Bóng cây màu đỏ, núi xanh, mặt trời sắp lặn
Nội cỏ rộng mênh mông, màu cỏ xanh vô tận
Người chơi xuân chẳng màng việc xuân sắp hết
Kẻ đến, người về trước đình dẫm lên hoa rụng

Bản dịch của Nguyễn Hà

Cây đỏ, non lam, trời dần hôm
Cõi xa ngăn ngắt cỏ xanh rờn
Khách du đau xót xuân gần cỗi
Hoa rụng bên đình dẫm bước luôn.
[1] Cây màu đỏ do ánh mặt trời lúc chiều tà chiếu vào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Phong Lạc đình du xuân kỳ 3