03/12/2022 23:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên du - Vãn thu
少年遊-晚秋

Tác giả: Tanomura Chikuden - 田能村竹田

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 03:31

 

Nguyên tác

柳葉黃多
蓼花紅少
老卻一汀秋
短笛樓前
疏鐘時畔
猶自記前遊
憑欄暗把流年算
著得許多愁
逝水斜陽
酒痕淚跡
袖角也襟頭

Phiên âm

Liễu diệp hoàng đa
Liệu hoa hồng thiểu
Lão khước nhất đinh thu
Đoản địch lâu tiền
Sơ chung thời bạn
Do tự ký tiền du
Bằng lan ám bả lưu niên toán
Trước đắc hứa đa sầu
Thệ thuỷ tà dương
Tửu ngân lệ tích
Tụ giác dã khâm đầu

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Liễu lá vàng nhiều
Liệu hoa đỏ ít
Cằn cỗi một màu thu
Địch ngắn lầu bên
Chuông thưa chùa cạnh
Còn nhớ lúc nhàn du
Tựa lan ngầm lấy lưu niên toán
Chịu đựng biết bao sầu
Nước chảy chiều tà
Rượu hoen lệ thấm
Tay áo đã pha màu
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tanomura Chikuden » Thiếu niên du - Vãn thu