15/06/2021 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tửu biên nhất thủ vi Nhất Biều đề phiến
酒邊一首為一瓢題扇

Tác giả: Liễu Á Tử - 柳亞子

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2015 21:16

 

Nguyên tác

酒邊撥觸動牢愁,
萬恨崢嶸苦未休。
祈死已煩宗祝請,
偷生忍為稻粱謀。
棲棲桑海無多淚,
落落乾坤剩幾頭。
一琖醇醪三鬥血,
可能詞筆換兜鍪。

Phiên âm

Tửu biên bát xúc động lao sầu[1],
Vạn hận tranh vanh khổ vị hưu.
Kỳ tử dĩ phiền tông chúc thỉnh,
Thâu sinh nhẫn vị đạo lương mưu.
Thê thê tang hải vô đa lệ,
Lạc lạc càn khôn thặng kỷ đầu.
Nhất trản thuần lao[2] tam đấu huyết,
Khả năng từ bút hoán đâu mâu[3].

Dịch nghĩa

Bên rượu làm tăng nỗi lo buồn
Muôn hận cứ trồi lên khổ chưa dứt
Cầu chết đã phiền bên tôn giáo
Sống đây là để kiếm ít lúa kê
Đau đáu bể dâu không có nhiều lệ
Đàng hoàng trời đất còn bao cái đầu
Một chén rượu ngon ba đấu máu
Có thể đổi lời, bút thành đâu mâu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hơi men thôi thúc động ưu sầu
Muôn hận trồi lên khổ hết đâu
Thần thánh đã nhờ, cầu hết kiếp
Lúa kê gượng sống kiếm no bầu!
Đầu vài cái ngẩng cao trời đất
Lệ mấy hàng đau trước bể dâu
Một chén rượu ngon ba đấu máu
Làm sao lời, bút hoá đâu mâu
Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
[1] Ưu sầu.
[2] Rượu ngon.
[3] Mũ đội ra trận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Á Tử » Tửu biên nhất thủ vi Nhất Biều đề phiến