23/03/2023 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Hồng Châu kiểm chính vận
和洪州檢正韻

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/09/2008 09:53

 

Nguyên tác

送雨輕陰滿客途,
強酬佳韻詠風雩。
春光野寺花千樹,
世味村墟酒一壼。
白屋青登空負汝,
紫垣黃閣苦留吾。
安民濟物諸公事,
澤畔行吟莫自孤。

Phiên âm

Tống vũ khinh âm mãn khách đồ,
Cưỡng thù giai vận vịnh Phong vu.
Xuân quang dã tự hoa thiên thụ,
Thế vị thôn khư tửu nhất hồ.
Bạch ốc thanh đăng không phụ nhữ,
Tử viên hoàng các khổ lưu ngô.
An dân tế vật chư công sự,
Trạch bạn hành ngâm mạc tự cô.

Dịch nghĩa

Đầy đường đất khách, bóng râm nhẹ đưa mưa,
Cố sức hoạ vần bài thơ vịnh cảnh “Phong vu”.
Trong ngôi chùa nơi thôn dã, ngàn cây nở hoa dưới ánh xuân,
Trên nền cũ trong làng, một hồ rượu đậm mùi thế tục.
Nhà trắng đèn xanh tự buộc người vào,
Tường tia gác vàng, cố giữ ta lại.
Yên dân, giúp đời, sự nghiệp của các người,
Lang thang ca hát bên chằm, đừng cho mình là lẽ loi.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Bóng tối đem mưa khắp nơi,
"Phong vu" gắng hoạ vận thơ chơi.
Chùa thôn xuân đẹp, hoa nghìn khóm,
Nền xóm đời vui, rượu một chai.
Nhà trắng đèn xanh, người buộc mãi,
Gác vàng toà tía, lão lưu hoài.
Giúp đời, các vị chăm lo lấy,
Ngâm vịnh bên chằm há lẻ loi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Hoạ Hồng Châu kiểm chính vận