25/09/2021 09:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

21

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 18:11

 

Vạt cỏ gái trai ngồi vặt trụi
Ai ngờ ấy nẩy tình yêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 21