27/11/2020 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với bài thơ của mình
Do własnego wiersza

Tác giả: Wisława Szymborska

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2014 10:56

 

Nguyên tác

W najlepszym razie
 będziesz, mój wierszu, uważnie czytany,
 komentowany i zapamiętany.

W gorszym przypadku
tylko przeczytany.

rzecia możliwość -
wprawdzie napisany,
ale po chwili wrzucony do kosza.

Masz jeszcze czwarte wyjście do wykorzystania -
znikniesz nienapisany,
z zadowoleniem mrucząc coś do siebie.

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Bài thơ của ta ơi
trong trường hợp tuyệt vời
em sẽ được đọc một cách chăm chú
được bình, được người đời nhớ lâu

Trong trường hợp tệ hơn
em sẽ chỉ được đọc qua đôi chút

Khả năng thứ ba
dẫu được viết ra
nhưng chỉ lát sau bị vứt vào sọt rác

Em hãy còn cách thứ tư để lựa chọn
biến đi từ khi chưa viết ra
và tự hài lòng lầu bầu với mình một điều gì đó
Nguồn: Thơ chọn lọc Wisława Szymborska (Tạ Minh Châu dịch), NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Wisława Szymborska » Với bài thơ của mình