15/06/2021 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm pháp

Tác giả: Phạm Thái Sơn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 06/08/2013 03:56

 

Thà chống gậy nhìn thẳng
Chứ không chịu gục đầu
Thà nuốt từng chén đắng
Chớ không quẳng cho nhau

Đời còn biết bao lâu
Sinh tử ai đoán trước?
Xé toạc vạn cổ sầu
Chỉ tâm ta làm được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thái Sơn » Tâm pháp