29/10/2021 05:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông hạ tam tuần khổ ư phong thổ mã thượng hí tác
東下三旬苦於風土馬上戲作

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 18:39

 

Nguyên tác

路繞函關東復東,
身騎征馬逐驚蓬。
天池遼闊誰相待,
日日虛乘九萬風。

Phiên âm

Lộ nhiễu Hàm Quan đông phục đông,
Thân ky chinh mã trục kinh bồng.
Thiên trì liêu khoát thuỳ tương đãi,
Nhật nhật hư thừa cửu vạn phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường quanh Hàm Cốc đông rồi đông
Cưỡi trên chiến mã đuổi ngọn bồng
Ao trời xa tắp ai chờ đấy
Ngày ngày cưỡi gió trục hư không
Một tháng có 3 tuần gồm thượng tuần, trung tuần và hạ tuần, một tuần là 10 ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đông hạ tam tuần khổ ư phong thổ mã thượng hí tác