15/08/2020 01:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa tiền thì đem mà cho

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 22:13

 

Thừa tiền thì đem mà cho,
Đừng có xem bói thêm lo vào mình.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thừa tiền thì đem mà cho