28/10/2021 03:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

005
005

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 03/09/2018 07:56

 

Nguyên tác

京は九万九千くんじゆの花見哉
きようはくまんくせんくんじゆのはなみかな

Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

Ngày hội anh đào hoa,
Rộn ràng Kinh Phố chân vui bước,
Chín vạn chín nghìn nhà
- Thưc tế là chín mươi tám ngàn hộ ở Kinh Đô thời bấy giờ

Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » 005