18/01/2021 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim bay về rú, về non

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:12

 

Chim bay về rú, về non,
Cá kia về vực, anh còn đợi em.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chim bay về rú, về non