23/05/2022 19:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời hẹn

Tác giả: Dương Khuê - 楊珪

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi ltvannhi vào 16/10/2012 08:15

 

Năm năm, tháng tháng, ngày ngày,
Lần lần, lửa lửa, rầy rầy, mai mai,
Có ai ta cũng thế này,
Không ai ta cũng như ngày có ai...!
Nguồn: Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Khuê » Lời hẹn