30/03/2023 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều bí mật của ta
Моя тайна

Tác giả: Vasily Andreyevich Zhukovsky - Василий Андреевич Жуковский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2020 20:53

 

Nguyên tác

Вам чудно, отчего во всю я жизнь мою
Так весел? — Вот секрет: вчера дарю забвенью,
‎Покою — ныне отдаю,
‎А завтра — Провиденью!

Bản dịch của Thuý Toàn

Các người lấy làm lạ: do đâu mà suốt cả đời ta
Ta đều vui vẻ! Thì đây: - Ta đem trao ngày hôm qua cho quên lãng
Trao cho yên bình - ngày hôm nay
Còn ngày mai - trao cả cho thiên mệnh
1810
Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vasily Andreyevich Zhukovsky » Điều bí mật của ta