12/06/2023 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân em như giếng giữa đàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/03/2008 06:21

 

Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thân em như giếng giữa đàng