04/07/2022 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Hán Thuỷ xuất Giang Hán đồ trung kiến ký
渡漢水出江漢途中見寄

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2020 08:36

 

Nguyên tác

江城晴日凍雲收,
簇簇樓臺葉葉舟。
龜鳳山連黃鶴秀,
荊襄水會漢陽流。
平沙新起西洋屋,
賈客多川北口裘。
纔到關門更東去,
麥畦柳圃遍汀洲。

Phiên âm

Giang thành tình nhật đống vân thu,
Thốc thốc lâu đài diệp diệp chu.
Quy Phượng[1] sơn liên Hoàng Hạc[2] tú,
Kinh Tương[3] thuỷ hội Hán Dương[4] lưu.
Bình sa tân khởi Tây dương ốc,
Cổ khách đa xuyên Bắc khẩu cừu.
Tài đáo quan môn cánh đông khứ,
Mạch huề liễu phố biến đinh châu.

Bản dịch của Đông Xuyên

Giang thành trời tạnh, váng đông mây,
Lầu gác tổ ong, thuyền lá cây.
Quy Phượng, núi chen Hoàng Hạc đứng,
Kinh Tương, sông họp Hán Dương đầy.
Áo len Bắc khẩu, phường buôn mặc,
Nhà ngói Tây Âu, bãi cát xây.
Vừa tới ải quan, lại đi tiếp...
Ruộng mì, trại liễu khắp nơi đây.
Hán Thuỷ là sông phát nguyên từ núi Bàn Chủng, tỉnh Thiểm Tây, quanh co chảy về phía đông đến Hán Dương rót vào Trường Giang. Giang Hán tức Trường Giang và Hán Thuỷ.

Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
[1] Núi Quy và núi Phượng ở Hán Dương.
[2] Tên lầu ở huyện Vũ Xương (Hồ Bắc), trông xuống sông Giang, sông Hán.
[3] Tên sông vùng Hán Dương.
[4] Tên phủ đời Thanh thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi Hán Thuỷ và Trường Giang hợp lưu, địa thế hiểm yếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Độ Hán Thuỷ xuất Giang Hán đồ trung kiến ký