02/10/2022 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý Lưỡng Sơn xuất sứ An Nam kỳ 2
送李兩山出使安南其二

Tác giả: Đổng Văn Dụng - 董文用

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2018 12:21

 

Nguyên tác

東浙生民望紫翁,
紫翁心事與天同。
好持一卷交州稿,
刻在天台雁蕩中。

Phiên âm

Đông Chiết[1] sinh dân vọng tử ông[2],
Tử ông tâm sự dữ thiên đồng.
Hảo trì nhất quyển “Giao Châu cảo”,
Khắc tại Thiên Thai Nhạn Đãng[3] trung.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Đông Chiết sinh dân đợi Tử Ông,
Tử Ông tâm sự với trời thông.
Nhớ đem một quyển “Giao Châu cảo”,
Khắc ở Thiên Thai đỉnh Nhạn hồng.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Chiết Giang là một tỉnh duyên hải ở phía đông nam Trung Quốc, đời Đường gọi là Chiết Giang, Đông và Tây đạo, đời Tống chia làm hai lộ Chiết Đông và Chiết Tây.
[2] Điểm này chưa rõ.
[3] Núi Thiên Thai ở phía bắc huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang, ở vào khoảng sao Đẩu và sao Ngưu, ứng với sao Thai, nên gọi tên như vậy. Núi Nhạn Đãng ở phía nam huyện Lạc Thanh, tỉnh Chiết Giang, trên đỉnh cao nhất có một hồ nước không bao giờ khô, mùa xuân chim hồng nhạn thường về đậu đó, nên gọi tên là Nhạn Đãng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đổng Văn Dụng » Tống Lý Lưỡng Sơn xuất sứ An Nam kỳ 2