15/06/2021 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kính yêu
Zueignung

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2017 14:05

 

Nguyên tác

An Salomon Heine

Meine Qual und meine Klagen
Hab ich in dies Buch gegossen,
Und wenn du es aufgeschlagen,
Hat sich dir mein Herz erschlossen.

Bản dịch của Chu Thu Phương

Tặng chú Salomon Heine

Nỗi thống khổ cùng những lời than vãn
Ta đã đổ vào sách từng trang
Mà khi bạn giở cuốn sách này
Đây lòng ta mở cùng với bạn
Heninrich Heine: Hai bản kịch kèm một khúc đệm trữ tình, Berlin 1823. Bài đề tặng ông Salomon Heine, chú của nhà thơ, chỉ xuất hiện trong cuốn in đầu tiên của sách. Bài thơ không xuất hiện trong cuốn Sách của những bài ca sau này.
Nguồn: Khúc đệm trữ tình (thơ), Heinrich Heine, Chu Thu Phương dịch, NXB Văn học, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Kính yêu