31/05/2024 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triệu Châu tiên kiều kỳ 1

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 23/12/2022 01:33

 

Phiên âm

Nhân tại thiên địa gian,
Tri phi mộc dữ thạch.
Bất năng tác phi hồ
Quân thân giai kỷ trách.

Dịch nghĩa

Con người trong vòng trời đất,
Biết chẳng phải là gỗ đá.
Nhưng dù không thể làm chi hồng bay cao,
Thì việc vua việc nước vẫn là trách nhiệm của mình.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Sống trong khoảng giữa đất trời,
Phải đâu gỗ đá, con người xưa nay.
Dù không là cánh hồng bay,
Quân thân gánh nặng, thân này phải lo.
Triệu Châu thuộc tỉnh Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Triệu Châu tiên kiều kỳ 1