22/10/2021 09:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ham chơi bỗng đứt dây đờn (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:40

 

Ham chơi bỗng đứt dây đờn,
Anh thất ngôn một chút, con bạn hờn trăm năm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ham chơi bỗng đứt dây đờn (I)