26/09/2022 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãnh Tuyền đình
冷泉亭

Tác giả: Lâm Chẩn - 林稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 00:30

 

Nguyên tác

一泓清可沁詩脾,
冷暖年來只自知。
流出西湖載歌舞,
回頭不似在山時。

Phiên âm

Nhất hoằng thanh khả thấm thi tỳ,
Lãnh noãn niên lai chỉ tự tri.
Lưu xuất Tây hồ tải ca vũ,
Hồi đầu bất tự tại sơn thì.

Dịch nghĩa

Một luồng nước trong suốt có khả năng thấm vào tâm can của thi sĩ,
Nóng lạnh quanh năm chỉ tự biết.
Chảy vào hồ Tây mang theo tiếng ca điệu múa,
Quay đầu lại không còn giống thời còn ở trong núi.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mạch khe trong vắt tựa hồn thơ
Nóng lạnh riêng hay suốt bốn mùa
Chảy tới Tây Hồ say múa hát
Quay đầu còn vẹn nước thiêng xưa?
Đình Lãnh Tuyền cất tại hồ Tây, Hàng Châu, dưới chân đỉnh Phi Lai. Dưới chân núi có một khe nước tên Lãnh Tuyền chảy qua vài cây số vách đá rồi đổ vào hồ Tây. Khi triều đình Nam Tống dời đô về Hàng Châu năm 1129, hồ Tây trở thành nơi đô hội giải trí của các quan lại lánh nạn và không tài đức để lấy lại miền bắc Trung Hoa đã mất vào tay ngoại mông. Ý tác giả cho thiên nhiên vốn thanh tịnh đã trở nên bợn nhơ vì hành động của con người và ảnh hưởng của văn hoá xã hội, như dòng suối trong đã mang vào hồ Tây tiếng ca múa và đã mất đi sự thanh khiết có tự nguồn.
Nguồn: Thiên gia thi, Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội Nhà văn, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Chẩn » Lãnh Tuyền đình