08/12/2021 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điên đảo vì dịch số

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 25/02/2007 19:15

 

Dịch số do thời biến chuyển không
Đảo điên xoay vận đến phiền lòng
Ngũ hành xung khắc đường nho giáo
Bát quái phân ly lộ võ công
Vạch đứt, vạch liền: chưa phải bạn
Dương suy, âm thịnh: cũng đâu trùng
Hào Từ hoán đổi thân rồng rắn
Quẻ Biến: hoá người dở dại ngông
06/04/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Điên đảo vì dịch số