23/10/2021 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Phố
南浦

Tác giả: Hồ Trọng Cung - 胡仲弓

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2021 08:55

 

Nguyên tác

脩途無好況,
滿面受風埃。
見說山窮處,
曾經水患來。
溪橋橫獨木,
田野長荒萊。
薄暮投孤館,
寒猿聲更哀。

Phiên âm

Tu đồ[1] vô hảo huống,
Mãn diện thụ phong ai.
Kiến thuyết sơn cùng xứ,
Tằng kinh thuỷ hoạn lai.
Khê kiều hoành độc mộc,
Điền dã trưởng hoang lai.
Bạc mộ đầu cô quán,
Hàn viên thanh cánh ai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường dài nhưng không tốt,
Mặt mày gió bụi đầy.
Nghe nói nơi cuối đất,
Lại thêm nạn thuỷ tai.
Ngang suối cầu độc mộc,
Ruộng hoang cỏ mọc dày.
Chiều tối vào quán chiếc,
Tiếng vượn hú bi ai.
Nam Phố thuộc huyện Chương Phố 漳浦, tỉnh Phúc kiến 福建, nằm về phía tây bắc, bốn mặt núi bao vây.

[1] Hay “trường đồ” 長途, đường dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Trọng Cung » Nam Phố