30/06/2022 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Cô Hồn tự
過孤魂寺

Tác giả: Vũ Triệt Vũ - 武澈瑀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2019 16:33

 

Nguyên tác

萬里風塵不顧身,
孤魂四邑感君恩。
紹來未必真名字,
付在方官歲兩分。

Phiên âm

Vạn lý phong trần bất cố thân,
Cô Hồn tứ ấp cảm quân ân.
Chiêu lai vị tất chân danh tự,
Phó tại phương quan tuế lưỡng phân.

Dịch nghĩa

Muôn dặm xông pha gió bụi, đâu dám coi mình là trọng,
Dựng bốn ngôi chùa ở bốn ấp đều gọi là Cô Hồn.
Thuở ấy chiêu về biết có đúng được họ tên,
Giao cho quan sở tại thường năm hai lần lễ bái vào tiết xuân phân, thu phân.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Liều mình muôn dặm phong trần
Ơn vua chùa cúng cô hồn tứ lân
Chiêu về có thực họ tên
Phó cho bản hạt nhị phân tế cầu.
Nguồn: Dương Văn Vượng, Trần Mỹ Giống, “Về di tích Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ”, Tin tức Nam Định, ngày 30/04/2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Triệt Vũ » Quá Cô Hồn tự