03/12/2022 07:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Động Đình tống Lý thập nhị phó Linh Lăng
洞庭送李十二赴零陵

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 12:29

 

Nguyên tác

今日相逢落葉前,
洞庭秋水遠連天。
共說金華舊遊處,
回看北斗欲潸然。

Phiên âm

Kim nhật tương phùng lạc diệp tiền,
Động Đình thu thuỷ viễn liên thiên.
Cộng thuyết Kim Hoa[1] cựu du xứ,
Hồi khan Bắc Đẩu[2] dục san nhiên.

Dịch nghĩa

Hôm nay chúng ta gặp nhau trong mùa lá rụng,
Nước hồ Động Đình mùa thu rộng bao la tới tận chân trời.
Kể cả chuyến đi chơi Kim Hoa lần trước,
Quay đầu nhìn theo, khôn cầm được nước mắt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay gặp nhau trong mùa lá rụng
Động Đình thu nước tận chân trời
Cộng Kim Hoa trước rong chơi
Nhìn theo ông lệ tuôn rơi khôn cầm
Hồ Động Đình ở huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Lý thập nhị tức Lý Bạch. Linh Lăng là huyện thuộc tỉnh Hồ Nam, nơi sông Tiêu nhập vào sông Tương trước khi chảy vào hồ Động Đình.

[1] Huyện có nhiều thắng cảnh, thuộc tỉnh Chiết Giang.
[2] Chòm sao chỉ hướng bắc, nghĩa bóng chỉ Lý Bạch vì ông là một nhà thơ xuất chúng trong thời thịnh Đường. Có thuyết nói chỉ kinh đô và quê nhà ở phương bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Động Đình tống Lý thập nhị phó Linh Lăng