29/05/2023 13:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở tư
有所思

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:37

 

Nguyên tác

借問江上柳,
青青為誰春。
空遊昨日地,
不見昨日人。
繚繞萬家井,
往來車馬塵。
莫道無相識,
要非心所親。

Phiên âm

Tá vấn giang thượng liễu,
Thanh thanh vị thùy xuân.
Không du tạc nhật địa,
Bất kiến tạc nhật nhân.
Liêu nhiễu vạn gia tỉnh,
Vãng lai xa mã trần.
Mạc đạo vô tương thức,
Yếu phi tâm sở thân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hỏi thăm rặng liễu bên sông
Xanh xanh thắm tuổi xuân nồng cho ai
Mình tôi trở lại chốn đây
Người xưa không thấy ngây ngây nổi lòng
Liễu xanh phủ những giếng trong
Ngựa xe dẫn đám bụi hồng vãng lai
Xin đừng nói chẳng quen nhau
Liễu cùng bụi đã lâu rồi thân thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Hữu sở tư