01/10/2020 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái thương chồng đang đông buổi chợ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 09:01

 

Gái thương chồng đang đông buổi chợ,
Trai thương vợ nắng quái chiều hôm.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gái thương chồng đang đông buổi chợ