06/07/2022 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Nam xuân nhật kỳ 2
湖南春日其二

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 16:18

 

Nguyên tác

三湘漂寓若流萍,
萬里湘鄉隔洞庭。
羈客春來心欲碎,
東風莫遣柳條青。

Phiên âm

Tam Tương[1] phiêu ngụ nhược lưu bình,
Vạn lý Tương Hương cách Động Đình.
Ky khách xuân lai tâm dục toái,
Đông phong mạc khiển liễu điều thanh.

Dịch nghĩa

Sống trôi nổi khắp Tam Tương như cánh bèo trôi,
Tương Hương cách hồ Động Đình cả vạn dặm.
Xuân về mà lòng viễn khách tan nát,
Gió đông cũng đâu làm cho cành liễu xanh tươi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như cánh bèo Tam Tương trôi nổi
Động Đình xa cách với Tương Hương
Xuân về lòng khách đau thương
Gió đông đâu khiến liễu dương xanh hoài
[1] Sông Tương phát nguyên từ huyện Hưng An, tỉnh Quảng tây, chảy hướng đông bắc, rồi vào hồ Động Đình ở huyện Nhạc Dương, phía bắc tỉnh Hồ Nam. Ở thượng lưu sông có vùng Tương Hương, ở giữa có vùng Đàm Tương, ở hạ lưu có vùng Âm Tương. Cả ba vùng này gọi là Tam Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Hồ Nam xuân nhật kỳ 2