20/01/2020 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông sơ xuất du
冬初出遊

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2007 11:41

 

Nguyên tác

蹇驢渺渺涉煙津,
十里山村發興新。
青旆酒家黃葉寺,
相逢俱是畫中人。

Phiên âm

Kiển lư diểu diểu thiệp yên tân,
Thập lý sơn thôn phát hứng tân.
Thanh bái tửu gia hoàng diệp tự,
Tương phùng câu thị hoạ trung nhân.

Dịch nghĩa

Cưỡi lừa lững thững lội qua bến khói,
Qua mười dặm đường gặp xóm núi, thêm phần cảm hứng.
Quán rượu treo cờ xanh, chùa ngập lá vàng,
Những người gặp, tất cả đều như trong tranh.

Bản dịch (của Bản dịch của Điệp luyến hoa)

Khập khiễng cưỡi lừa qua bến khói,
Đường dài gặp xóm, hứng càng tăng.
Quán rượu vẫy cờ, chùa ngập lá,
Ai ai gặp cũng giống trong tranh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Đông sơ xuất du