13/07/2020 20:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất ngạc hồng - Đăng Bồng Lai các hữu cảm
一萼紅-登蓬萊閣有感

Tác giả: Chu Mật - 周密

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 03:01

 

Nguyên tác

步深幽,
正雲黃天淡,
雪意未全休。
監曲寒沙,
茂林煙草,
俯仰千古悠悠。
歲華晚,
飄零漸遠,
誰念我同載五湖舟?
磴古松斜,
厓陰苔老,
一片清愁。
回首天涯歸夢,
夢魂歸西浦,
淚洒東州。
故國山川,
故園心眼,
還似王粲登樓。
最負他秦鬟妝鏡,
好江山何事此時遊。
為喚狂吟老監,
共賦消憂。

Phiên âm

Bộ thâm u,
Chính vân hoàng thiên đạm,
Tuyết ý vị toàn hưu.
Giám khúc hàn sa,
Mậu lâm yên thảo,
Phủ ngưỡng thiên cổ du du.
Tuế hoa vãn,
Phiêu linh tiệm viễn,
Thuỳ niệm ngã đồng tái ngũ hồ châu.
Đặng cổ tùng tà,
Nhai âm đài lão,
Nhất phiến thanh sầu.
Hồi thủ thiên nhai quy mộng,
Mộng hồn quy tây phố,
Lệ sái đông châu.
Cố quốc sơn xuyên,
Cố viên tâm nhãn,
Hoàn tự Vương Xán[1] đăng lâu.
Tối phụ tha Tần Hoàn trang kính[2],
Hảo giang sơn hà sự thử thời du.
Vị hoán cuồng ngâm lão giám[3],
Cộng phú tiêu ưu.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Bước thâm u
Giữa mây vãng trời đạm
Tuyết vẫn chửa tan mau
Nước bọc hàn sa
Rừng mờ khói cỏ
Cúi ngẩng ngàn thuở du du
Tuế hoa muộn
Xa dần phiêu bạt
Ai tưởng ta thuyền dạo ngũ hồ đâu
Sườn núi thông nghiêng
Hang sâu rêu phủ
Một mối tình sầu
Ngoảnh lại ven trời quy mộng
Mộng hồn bay tây phố
Lệ rưới đông châu
Nước cũ non sông
Vườn xưa hoa cỏ
Lại tựa Vương Sán đăng lâu
Luống phu ai Tần Hoàn trang kính
Nay non sông đâu phải lúc nhàn du
Vì nhắc cuồng ngâm lão giám
Cùng phú tiêu ưu
Gác Bồng Lai ở Thiệu Hưng.

Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Một văn gia thời kỳ Kiến An cuối nhà Hán 196-219. Lúc tỵ loạn ở Kinh Châu, từng lên lầu làm phú để gửi niềm ưu tư với quốc gia.
[2] Chỉ con gái, ở đây chỉ rộng về sinh hoạt ái tình hoan lạc quá khứ.
[3] Chỉ những người di dân dưới triều Tống không chịu thần phục Mông Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mật » Nhất ngạc hồng - Đăng Bồng Lai các hữu cảm