22/06/2024 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Hàn Đỗ tập
讀韓杜集

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2013 18:27

 

Nguyên tác

杜詩韓集愁來讀,
似倩麻姑癢處搔。
天外鳳凰誰得髓?
無人解合續弦膠。

Phiên âm

Đỗ thi, Hàn tập sầu lai độc,
Tự sảnh Ma Cô dưỡng xứ tao.
Thiên ngoại phụng hoàng thuỳ đắc tuỷ?
Vô nhân giải hợp tục huyền giao.

Dịch nghĩa

Ôm lòng lo đời thương nước mà đọc thơ của Đỗ Phủ và văn của Hàn Dũ,
Tưởng như mời được tiên nữ Ma Cô gãi cho cái lưng ngứa của mình vậy.
Ẩn thân ở ngoài trời ai là người có thể kiếm được sự tinh tuý của chim phượng hoàng,
Người đời cũng không ai có thể biết cách chế được cao, nối dây đàn, dây cung.

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đọc thơ Đỗ, đọc văn Hàn
Tưởng lưng được gãi bởi bàn tay tiên
Ấy khi lòng nặng ưu phiền
Lo đời thương nước mới nên duyên này
Phượng hoàng ngoài chốn trời mây
Tìm sao được tinh tuý này mấy ai
Trên đời chẳng có người tài
Là thầy giỏi chế cao bài nối dây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Độc Hàn Đỗ tập