08/10/2022 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc con bài 01

Tác giả: Nguyễn Chánh Sắt

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2011 13:01

 

Xốn xang bứt rứt mấy canh gà,
Thương nhớ vong nhi luỵ nhỏ sa.
Một giấc nghỉ ngơi an phận trẻ,
Ngàn năm đau đớn tủi thân già.
Bơ vơ hai cháu đành không mẹ.
Hủ hỉ mình con nỡ bỏ cha,
Tạo hoá bất nhơn theo khuấy mãi.
Khiến người cắt ruột tệ chi mà.
Chùm thơ tác giả làm khóc con gái ông, Nguyễn Thị Nguyệt tự Minh Nghĩa, giáo học, qua đời năm 1929.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Chánh Sắt » Khóc con bài 01