18/05/2024 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ bằng hữu kỳ mộng Chân Vũ quán liên tiêu vô sở kiến ngẫu thành nhị tuyệt kỳ 1
與朋友祈夢真武觀,連宵無所見,偶成二絕其一

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2015 13:11

 

Nguyên tác

幻機顛倒故撩人,
寧許塵寰早認真。
未蓋棺前知定事,
滔滔誰肯走紅塵。

Phiên âm

Ảo cơ điên đảo cố liêu nhân,
Ninh hứa trần hoàn tảo nhận chân.
Vị cái quan[1] tiền tri định sự,
Thao thao thuỳ khẳng tẩu hồng trần.

Dịch nghĩa

Cái lẽ huyễn ảo cố ý điên đảo trêu người,
Lẽ nào lại sớm nhận ra chân lý trong cõi trần hoàn.
Nếu chưa đậy nắp quan tài mà đã yên định được mọi việc,
Thì thiên hạ bao nhiêu người, ai chịu bôn tẩu trong đám bụi hồng.

Bản dịch của Huệ Chi

Đảo điên huyền ảo khéo trêu ngươi,
Đâu để trần gian rõ sự đời.
Chưa đóng nắp quan hay mọi việc,
Bụi hồng bôn tẩu liệu còn ai?
[1] Chưa đóng nắp quan tài. Tấn thư có chép: “Đại trượng phu cái quan sự phương định” (Tài trai đến khi đậy nắp quan tài rồi thì sự nghiệp hay dở mới rõ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Dữ bằng hữu kỳ mộng Chân Vũ quán liên tiêu vô sở kiến ngẫu thành nhị tuyệt kỳ 1