07/07/2022 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàm thị
蠶市

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 18:07

 

Nguyên tác

成都美女白如霜,
結伴攜筐去采桑。
一歲蠶苗凡七出,
寸絲那得做衣裳。

Phiên âm

Thành Đô mỹ nữ bạch như sương,
Kết bạn huề khuông khứ thái tang.
Nhất tuế tàm miêu phàm thất xuất,
Thốn ty na đắc tố y thường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mỹ nữ Thành Đô trắng trẻo
Hái dâu cùng bạn mang lồng
Mỗi năm tằm non bảy đợt
Chỉ tơ may được áo hồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Tàm thị