16/06/2021 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về nhớ vải Định Hoà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 22:47

 

Ai về nhớ vải Định Hoà
Nhớ cau Hổ Bái, nhớ cà Đan Nê
Nhớ dừa Quảng Hán, Lưu Khê
Nhớ cơm chợ Bản, thịt dê Quán Lào
Các địa phương trong bài đều thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai về nhớ vải Định Hoà